Eindstanden kampioenschappen 2013

De kamipoenschappen zijn verdeeld naar hokkampioenschappen en duifkampioenschappen.

Het hokkampioenschap is weer onderverdeeld naar een onaangewezen kampioenschap en aangewezen kampioenschap 
Voor het onaangewezen kampioenschap geldt bij onze vereniging ""de eerste uit de klok"".

Voor het aangewezen kampioenschap tellen de punten van 2 van de bovenste 3 van de inkorfstaat en dit daarna te delen
door 2.  

De hieronder vermelde kampioenschappen zijn berekend over alle vluchten. (Zaterdagen en zondagen)

Helaas kan het voorkomen dat de duiven wegens slechte weersomstandigheden niet op zaterdag kunnen worden gelost.
Voor de liefhebbers die om principiele reden niet op zondag draaien onstaat er dan een scheef beeld van hun prestaties.
Daarom hebben wij voor die onderdelen welke door een gedwongen zondaglossing worden getroffen aparte kampioenschappen
over de zaterdagse vluchten ingesteld.

Klik hieronder op een onderdeel dat u wilt zien.

· Hokkampioenschappen
· Duifkampioenschappen
· Kampioenschappen Zaterdag Vluchten