Beste duivenshow van 9 februari 2013

 De beste duivenshow van 9 februari 2013.

Op 9 februari 2013 hielden wij weer onze zgn. beste duivenshow.
Al enkele jaren is de bekende fondspeler Klaas Sturris uit Ooltgensplaat de keurmeester.

Bij deze  keuring is het de bedoeling dat de uitgenodigde liefhebbers hun beste vliegduiven van het seizoen 2012 of eerdere jaren ter beoordeling aanbieden.

Zo kon het gebeuren dat er duiven aanwezig waren die een uitzonderlijke prestaies hadden geleverd.
Aanwezig was de nationale overwinnares van de vlucht van uit St. Vincent van Kees en Ria Grinwis.
Foto zien ? Klik hier.
En wat te denken van de weergaloze fondklepper van Marius van den Ochtend uit Herkingen, die een hele reeks vroegen prijzen achter zijn naam schreef met ook een vermelding op de landelijke teletekstpagina.
Het is dan ook vermeldenswaardig dat keurmeester Klaas er in slaagde deze duif als de beste aan te wijzen.
Mooi en goed samen kunnen dus samengaan. 
Tijdens deze show werd lid Huib Rosmolen gehuldigd voor zijn 25 jaar lid zijn van de vereniging. Voorzitter Dirk Maliepaard sprak Huib op dichterlijke wijze toe.
 
Ook voorzitter Dirk was 25 jaar lid. Omdat hij maar moeilijk zichzelf kon toespreken, had mede-bestuurslid Hans van Alphen op ludieke wijze deze plechtigheid gestalte gegeven. Elk lid kreeg een genummerde strook papier met daarop  een aantal dichtregels die teruggrepen op het  soms hectishe leven van Dirk als voorzitter en duivenmelker. Het gaf menigmaal  aanleiding tot hilariteit.
 
Tot slot was er nog een heerlijk door Rien van Nimwegen bereid buffet.
 

We kunnen terug zien op een gezellige en geslaagde avond.

Klik hier om naar het fotoblad te gaan