Het stille seizoen

 Het stille seizoen.

Zodra de vluchten zijn afgelopen dan breekt voor de duivenliefhebbers het zgn. "stille seizoen " aan.

De duiven vallen in de rui en zorgen ervoor dat wanneer de winter aanbreekt ze een prachtig nieuw veren pak hebben. Ze zijn dan op hen mooist en voor de liefhebbers is de tijd van de tentoonstellingen.

Ook worden in deze periode tal van ander activiteiten ontplooid. Te denken valt aan huldiging van de kampioenen, beurzen en jubilea.

Op deze pagina willen wij daar waar het onze vereniging betreft hier aandacht aan schenken.

Hieronder treft u gebeurtenissen aan waar we extra aandacht aan hebben besteed.

Wanneer u met uw cursor over het onderwerp gaat, kunt u het aanklikken en verder de informatie bekijken.

· Huldiging jubilarissen vrijdag 13 maart 2009
· Beste duivenshow van 9 februari 2013
· Beste duivenshow 2015