Jeroen en Jos Springvloet-Dubbeld

Vader Jos en zoon Jeroen
Vader Jos en zoon Jeroen

Naam

Jeroen en Jos Springvloet-
Dubbeld.

Adres

Lauwerijnstraat 8

Postcode en woonplaats

3244 XK Nieuwe Tonge.

Telefoonnummer

0187-652143 / 06-51263306

Email-adres

j.springvloetdubbeld@chello.nl

 

Geboortedatum

9 december 1988 (Jeroen)

 

 

Voorkeur spelsoort

Wegens drukke werkzaam-
heden van Jos en het zelfstandig gaan wonen Jeroen naar wij hopen tijdelijk gestopt.

Aantal duiven op hoklijst   nvt  
      


Hokadres

 

Coördinaten

 

N.P.O. lidnummer

1621   

 

 

   

 

 

Jos voor het hok.

 

 

 

Op de foto links de 1e prijswinnaar van de 1e competitievlucht van 2012.

 

Op de foto rechts een close-up van het oog van de winnaar. 

 

 

Het hok + ren voor de
jongen. 

 

 

Een apart hokje voor een kweekkoppel.