Clubleden

Jubileumjaar P.V. De Reisduif

 

 Helaas konden niet alle leden aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie die afgelopen zaterdag 8 januari gehouden werd in het clubgebouw. Om toch iedereen op de hoogte te stellen van de diverse activiteiten die aan de orde kwamen of komen treffen jullie hieronder verdere informatie aan.

1. Gratis verloting

Op de receptie werden een aantal gratis prijzen verloot. Alleen de leden konden zoÙn prijs winnen.     

Maximaal 1 per lid. De volgende leden wonnen de prijzen:

ü       Peter van den Boogert (waardebon van Faunafood; geschonken door De Reisduif)

ü       Jan van der Slik (boodschappenmand; geschonken door De Reisduif)

ü       Huib Rosmolen (waardebon van Faunafood; geschonken door De Reisduif)

ü       Hans Vis Van Heemst (boodschappenmand; geschonken door De Reisduif)

ü       Addy van Alphen (boodschappenmand; geschonken door De Reisduif)

ü       Dick van Noort (waardebon van Faunafood; geschonken door De Reisduif)

ü       Arie Appel (pakket duivenmaterialen geschonken; geschonken door Faunafood)

ü       Patrick van den Boogert (pakket duivenmaterialen; geschonken door Faunafood)

Bij de leden die niet aanwezig waren, worden de prijzen thuisbezorgd.

2. Het uitwisselen van 2 jonge duiven 

De jubileumcommissie wil de onderlinge betrokkenheid verhogen en komt daarom met dit plan. Iedere melker geeft twee jonge duiven uit zijn goede koppels aan een andere melker. Een programmaspeler ruilt met een andere programmaspeler; een fondspeler ruilt met een andere fondspeler. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden briefjes getrokken en ontstond het volgende overzicht:

ü       Wilfred Hameeteman ruilt met Conré Venneman                      

ü       Jaap de Blok ruilt met Jaap Hoekman                         

ü       Adrie van der Linde ruilt met Piet van der Sluijs         

ü       Hans van Alphen ruilt met Rien van Nimwegen             

ü       Kees Looy ruilt met Piet van Moort                              

ü       Dirk Maliepaard ruilt met Peter van den Boogert                     

ü       Hans Vis Van Heemst ruilt met Cor Kleijn                                

ü       Huib Rosmolen ruilt met Dick van Noort     

3. Deelname aan éénhoksrace Belgian Masters 2011

P.V. De Reisduif neemt deel aan deze éénhoksrace met een tweetal duiven, die afkomstig zijn van een bekend liefhebber uit Zuid-Holland , niet uit eigen vereniging.
Voor de leden zijn er geen kosten aan verbonden.  Eventuele gewonnen geldbedragen worden via een vastgelegde afspraak verdeeld.

Klik hier en kijk hoe de Reisduifjes het bij de Belgian Master doen.

4. Excursie 

Het is de bedoeling dat we op zaterdag 12 november per bus een uitstapje maken. Alle leden en hun partners worden daarvoor uitgenodigd. De duivenliefhebbers gaan naar Greenfield Stud in Brummen en de meubelliefhebbers gaan naar Woonboulevard Eijerkamp in Zutphen.
Noteer deze datum vast in de agendaÙs. Uiteraard volgt er nader bericht.

5. Jubileumboekje 

Ter gelegenheid van ons jubileum werd er een herdenkingsboekje samengesteld. De voorzitter kreeg een exemplaar overhandigd. Dat was bedoeld als een symbolische hulde aan alle mensen die in die voorbije 75 jaren hun beste krachten hebben gegeven aan onze vereniging. Vooral aan die personen die in de moeilijke tijden de moed niet opgaven en ondanks tegenslagen toch geïnspireerd bleven.
Daarna ontvingen de aanwezige leden het boekje. Bij de leden die niet aanwezig waren, wordt het bezorgd.

6. Onderlinge Jonge duiven jubileumcompetitie

Het gaat als volgt:
Op twee van de vluchten voor jonge duiven (een vitessevlucht en een midfondvlucht) volgen we de prestaties van een aantal duiven in het bijzonder.
Naast de gewone wedstrijd houden we dan een wedstrijd met vijftallen. Iedere melker wijst 5 van zijn jonge duiven aan voor deze twee speciale vluchten.
De liefhebber die op deze twee vluchten met die vijf duiven de meeste punten behaald, is de winnaar van € 75,00 geworden.
Alle punten die de vijf duiven behaald hebben, worden bij elkaar opgeteld. Het gaat dus niet om de snelste duif maar om de punten van alle vijf de duiven.
Er komen twee aparte uitslagen waarop de prestaties van deze duiven vermeld worden. Om op deze aparte uitslag te komen, moeten de duiven wel vermeld worden op de gewone uitslagen.  Ze moeten dus prijs gevlogen hebben. Anders kunnen uiteraard geen punten toegekend worden.
Na de derde vlucht met de jonge duiven, als het meeste kaf wel gescheiden is van het koren, wijst iedere liefhebber vijf jonge duiven aan. Die keus kan later niet meer gewijzigd worden. Wie bijvoorbeeld op de vierde vlucht zo'n aangewezen duif verspeeld, kan geen andere duif meer aanwijzen. Hij moet dan de strijd aanbinden met vier duiven.
Tegen die tijd volgt er meer informatie.
 

Zodra er weer iets te melden valt zullen wij dit onder meer via deze site doen.

de jubileumcommissie.

 

Nader bericht over het uitwisselen van de jonge duiven en de competitie.

Uitwisselen van twee jonge duiven

Zoals hierboven onder punt 2 en 6 is vermeld ruilen we in ons jubileumjaar onderling twee jonge duiven uit. We hopen dat dit ruilproces goed verloopt, zodat we binnenkort allemaal twee duiven op ons hok hebben met ander bloed.

Tijdens de vluchten met de jonge duiven organiseren we ook voor deze tweetallen enkele wedstrijden met leuke prijzen. Zorg er daarom voor dat je straks over zo’n tweetal beschikt.

Als het ruilen op de één of andere manier toch niet door kan gaan (wat jammer zou zijn), kun je ook deelnemen met twee op een andere manier bijgehaalde duiven.

Naast deze wedstrijden voor de geruilde of bijgehaalde tweetallen, zijn er ook nog de wedstrijden met de vijftallen. De duiven van de tweetallen kunnen niet bij de vijftallen behoren. Iedereen neemt dus deel met zeven jonge duiven.

We maken er met elkaar spannende races van!

 

Later horen jullie meer van ons over deze vluchten.

 

De leden van de jubileumcommissie wensen iedereen veel succes en bovenal veel plezier met de duivensport.

 

· PV de Reisduif neemt deel aan de Belgian Master
· Feestavond van 17 September 2011
· Foto's van de receptie